top of page
Meditating in Mountains

Principles

Seidokan Aikido

Aikido of South Carolina

Jo Tori

I

 • From Katate tori
  Ikkyo             Nikkyo           Sankyo

  Shihonage      Kokyunage 

   

 • From Shomen Uchi
  Kiten Nage          Zenpo Nage


   

 • From Yokomen Uchi
  Sankyo                Tenkan Zempo nage

   

 • From Ushiro Tori

bottom of page