top of page

Aikido Schools Supportive Content

Nikyu

Katatedori Irimi-nage

Yokomenuchi Choyaku Kokyu-nage
Shomenuchi Ikkyo Tenkan
Ushirotekubitori Kotai Kotegaeshi
Munetsuki Zenpo-nage
Katateryotemochi Sasoikomi Makiotoshi

Ikkyu

Katatekosadori Hikiyose Ikkyo

Yokomenuchi Irimi-nage
Shomenuchi Sankyo
Ushirotekubitori Tenkan Tenchi-nage
Munetsuki Ushiro Kata-hikiotoshi
Ryotedori Irimi Tenchi-nage

Other Seidokan Schools

bottom of page